Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 


Stopnie wojskowe dla żołnierzy to tytuł, który oznacza jakie miejsce zajmuje żołnierz w hierarchii wojskowiej, zależy od nich zajmowane stanowisko służbowe tytuł obowiązuje dożywotnio. Odznaki stopni wojskowych, składają się z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek, co uwidocznione jest na mundurze. System rang insygniów jest bezpośrednim potomkiem różnych systemów stosowanych w całej historii przez Wojsko Polskie. Niektóre gatunki sięgają swoją historyczną nazwą nawet do średniowiecza, na przykład ranga Chorąży dosłownie oznacza okaziciela bandery lub chorąży. Nazwy polskich szeregach są często obcego pochodzenia, np ranga Kaprala, który jest pochodną włoskiego Caporale - podobnie jak angielski odpowiednik kaprala.

Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

Wojska Lądowe oraz Wojska Specjalne

Siły powietrzne

Marynarka Wojenna i Jednostka Wojskowa Formoza

Zarobki w wojsku

Ze względu na posiadane rangi wojskowe żołnierze przyporządkowani są do konkretnych Korpusów Kadry Sił Zbrojnych: Korpusu szeregowych, Korpusu podoficerów lub Korpusu Oficerów. O dużym znaczeniu stopni w wojsku świadczy to, iż wzorują się na nich inne służby mundurowe takie jak Policja, Staż Pożarna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu. Państwa będące członkami Paktu Północnoatlantyckiego podpisały szereg umów w ramach ujednolicania i standaryzacji procedur. Kody literowe obejmują trzy kategorie żołnierzy: oficerów – kod OF z liczbą od 1 do 10 wg ważności, chorążych – kod WO od 1 do 5 (w Polsce nie obowiązuje ze względu na brak korpusu chorążych), pozostałe stopnie – kod OR z liczbą od 1 do 10.

Wojsko Polskie - Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych

Wszystkie prawa zastrzeżone