Siły powietrzne

 

Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

Siły powietrzne

   

Korpus szeregowych

szeregowy sił powitrznych Szeregowy  
starszy szeregowi powietrzne Starszy szeregowy   
   

Korpus podoficerów 

    Podoficerowie młodsi
kapral siły powietrzne Kapral  
powietrzne starszy kapral Starszy kapral  
plutonowy siły powietrzne Plutonowy  
    Podoficerowie
sierżant siły powietrzne Sierżant  
starszy sierżant siły powietrzne Starszy sierżant  
młodszy chorązy siły powietrzne Młodszy chorązy  
    Podoficerowie starsi
chorązy siły powietrzne Chorąży   
starszy chorązy Starszy chorąży   
starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży sztabowy   
   

Korpus oficerów

    Oficerowie młodsi
podporucznik siły powietrzne Podporucznik  
porucznik siły powietrzne Porucznik

 

kapitan siły powietrzne Kapitan

 

    Oficerowie starsi
majpr siły powietrzne Major  
podpułkownik siły powietrzne Podpułkownik  
pułkownik siły powietrzne Pułkownik

 

   

Generałowie

generał brygady siły powietrzne Generał brygady

 

 

generał dywizji Generał dywizji  
generał broni Generał broni  
generał siły powietrzne Generał

 

   

 

   

 

Wojska Lądowe oraz Wojska Specjalne

Marynarka Wojenna i Jednostka Wojskowa Formoza

Zarobki w wojsku