Zarobki w wojsku

 

Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

Zarobki w wojsku, na jakie wynagrodzenie może liczyć żołnierz

Na wynagrodzenie żołnierza zawodowego składa się nie tylko zasadnicze uposażenie, ale także dodatki, zasiłki i nagrody. Wynagrodzenie żołnierza podane jest w kwocie brutto.  

 

 

 

 

szeregowy - 2 900 zł (grupa O)
starszy szeregowy - 2 960 zł (grupa 1)
kapral - 3 370 zł (grupa 2)
st. kapral - 3 430 zł (grupa 3)
plutonowy – 3 490 zł (grupa 4)
sierżant - 3 560 zł (grupa 5)
st. sierżant - 3 640 zł (grupa 6)
mł. chorąży - 3 740 zł (grupa 7)
chorąży - 3 850 zł ( grupa 8)
st. chorąży - 3 980 zł (grupa 9)
st. chorąży sztab. - 4 110 zł (grupa 10)
podporucznik - 4 310 zł (grupa 11)
porucznik - od 4 360 zł do 4 420 zł (grupa 12 i 12 A)
kapitan - od 4 540 zł do 4 710 zł ( grupa od 13 do 13 B)
major – od 5 030 zł do 5 360 zł ( grupa od 14 do 14 C)
podpułkownik – od 5 610 zł do 6 310 zł ( grupa od 15 do 15 C)
pułkownik – 6 860 do 8 360 zł (grupa od 16 do 16 C)
generał brygady – od 8 910 zł do 9 660 zł (grupa od 17 do 17 B)
generał dywizji - od 10 310 zł do 11 260 zł (grupa od 18 do 18 B)
generał broni - od 12 010 zł do 13 110 zł (grupa od 19 do 19 B)
generał – 15 410 zł (grupa 20).
 

 

 

 


Dodatkowo i z tytułu szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, żołnierzowi przysługuje dodatek specjalny.
Wojskowy za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, lub w określonych jednostkach wojskowych może otrzymać dodatek służbowy. Żołnierzom pełniącym służbę w uczelniach wojskowych i instytutach naukowych przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek motywacyjny mogą otrzymać szeregowi i podoficerowie.

 

 

 

 

Wojska Lądowe oraz Wojska Specjalne

Siły powietrzne

Marynarka Wojenna i Jednostka Wojskowa Formoza

Marynarka Wojenna i Jednostka Wojskowa Formoza - Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych